Kancelaria Frankowa Gdańsk

Podejście banku do kredytów frankowych: ING vs. PKO BP vs. mBank

Podejście banku do kredytów frankowych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na relacje z klientami oraz ich sytuację finansową. W tym artykule dokładnie analizujemy, jak trzy największe banki w Polsce: ING Bank Śląski, PKO Bank Polski oraz mBank, podchodzą do problemu kredytów we frankach szwajcarskich. Przedstawiamy szczegółowe omówienie polityk każdego z tych banków, ich obsługi klienta oraz oferowanych form wsparcia finansowego dla kredytobiorców. Dowiedz się, które banki oferują bardziej elastyczne rozwiązania, a które utrzymują konserwatywne podejście, oraz jakie są konsekwencje tych strategii dla klientów.

Najważniejsze wnioski

 • ING oferuje stosunkowo elastyczne rozwiązania i stara się indywidualnie podejść do każdego klienta.
 • PKO BP stosuje bardziej konserwatywne podejście, co często prowadzi do dłuższych negocjacji z klientami.
 • mBank jest postrzegany jako najmniej skłonny do kompromisów, co powoduje większą liczbę spraw sądowych.

Spis treści

 1. Historia kredytów frankowych
 2. Podejście ING Bank Śląski
  1. Polityka banku
  2. Obsługa klienta
 3. Podejście PKO Bank Polski
  1. Polityka banku
  2. Obsługa klienta
 4. Podejście mBank
  1. Polityka banku
  2. Obsługa klienta
 5. Porównanie podejścia banków
 6. Często zadawane pytania

1. Historia kredytów frankowych

Kredyty we frankach szwajcarskich zaczęły być popularne w Polsce na początku lat 2000. Były one atrakcyjne dla klientów ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach. Jednak z czasem, gdy kurs franka szwajcarskiego zaczął gwałtownie rosnąć, raty kredytów również wzrosły, co doprowadziło wielu klientów do trudnej sytuacji finansowej.

W latach 2006-2008, kiedy kurs franka był wyjątkowo niski, kredyty te były masowo udzielane przez polskie banki. Po kryzysie finansowym z 2008 roku, kurs franka zaczął rosnąć, a problem kredytów walutowych zaczął narastać. W 2015 roku, po decyzji Banku Centralnego Szwajcarii o zaprzestaniu obrony kursu wymiany franka do euro, kurs franka skokowo wzrósł, co spotęgowało problemy kredytobiorców.

2. Podejście ING Bank Śląski

Polityka banku

ING Bank Śląski przyjął stosunkowo elastyczne podejście banku do problemu kredytów frankowych. Bank ten był skłonny do negocjacji z klientami i oferowania indywidualnych rozwiązań. ING wdrożył programy restrukturyzacyjne, które miały na celu złagodzenie obciążeń finansowych dla kredytobiorców. W ramach tych programów, w wielu przypadkach bank proponował przewalutowanie kredytu na złotówki na korzystniejszych warunkach lub oferował czasowe obniżenie rat. Dzięki takiemu podejściu, podejście banku okazało się bardziej przyjazne dla klientów, którzy mieli możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Obsługa klienta

Obsługa klienta w ING była również zorientowana na pomoc klientom w trudnej sytuacji. Bank uruchomił specjalne linie wsparcia oraz dedykowane zespoły doradców, którzy pomagali kredytobiorcom znaleźć optymalne rozwiązania. Takie podejście banku spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród klientów, którzy czuli, że bank faktycznie chce im pomóc. Dzięki temu, podejście banku do obsługi klienta wzbudzało zaufanie i dawało poczucie bezpieczeństwa, co było szczególnie ważne dla osób borykających się z problemami finansowymi. W rezultacie, klienci mieli większą pewność, że ich sytuacja zostanie potraktowana indywidualnie i że mogą liczyć na realną pomoc ze strony banku.

3. Podejście PKO Bank Polski

Polityka banku

PKO BP zastosował bardziej konserwatywne podejście banku do problemu kredytów frankowych. Bank ten skupiał się na przestrzeganiu obowiązujących umów i regulacji prawnych, co oznaczało, że jego działania były ściśle zgodne z literą prawa. Podejście banku w tej kwestii było bardziej zachowawcze, co często oznaczało długotrwałe negocjacje z klientami. Chociaż PKO BP oferował pewne formy wsparcia, takie jak restrukturyzacja zadłużenia, zdecydowanie rzadziej decydował się na przewalutowanie kredytów na złotówki w porównaniu do innych banków. To konserwatywne podejście banku mogło nie spełniać oczekiwań wszystkich klientów, ale zapewniało stabilność i przewidywalność działań banku.

Obsługa klienta

Obsługa klienta w PKO BP była często krytykowana za brak elastyczności i długotrwałe procedury. Klienci zgłaszali, że proces uzyskiwania pomocy był skomplikowany i wymagał licznych dokumentów oraz wizyt w placówkach banku. Mimo to, podejście banku do obsługi klienta obejmowało starania o oferowanie różnych form wsparcia. Bank oferował poradnictwo finansowe oraz pomoc prawną dla najbardziej potrzebujących klientów, co wskazywało na próbę znalezienia kompromisu między restrykcyjnymi procedurami a rzeczywistą pomocą. Pomimo krytyki, podejście banku starało się uwzględniać potrzeby klientów, choć nie zawsze w sposób najbardziej efektywny i szybki.

4. Podejście mBank

Polityka banku

mBank przyjął najbardziej surowe podejście banku do problemu kredytów frankowych. Bank ten często odmawiał przewalutowania kredytów na złotówki i rzadko oferował inne formy wsparcia finansowego dla kredytobiorców. Podejście banku opierało się na argumentacji, że kredyty frankowe były zawierane zgodnie z obowiązującym prawem, a wszelkie zmiany w umowach muszą być dokonywane zgodnie z regulacjami prawnymi.

mBank utrzymywał, że jego działania były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami, co miało na celu ochronę interesów banku oraz zachowanie stabilności finansowej. Jednak takie podejście banku często spotykało się z krytyką ze strony klientów, którzy czuli się pozostawieni bez odpowiedniego wsparcia.

Obsługa klienta

Obsługa klienta w mBanku była często postrzegana jako najmniej pomocna. Klienci zgłaszali, że bank nie był skłonny do negocjacji i rzadko oferował jakiekolwiek formy ulgi finansowej. Podejście banku do obsługi klienta charakteryzowało się brakiem elastyczności, co prowadziło do frustracji wśród kredytobiorców. W rezultacie, wiele spraw trafiało do sądów, gdzie klienci starali się dochodzić swoich praw. Wysoka liczba spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi wpłynęła negatywnie na wizerunek banku, pokazując, że podejście banku w zakresie obsługi klienta nie spełniało oczekiwań wielu kredytobiorców, którzy oczekiwali większej pomocy i zrozumienia ze strony instytucji finansowej.

5. Porównanie podejścia banków

Porównując podejście banku do problemu kredytów frankowych w trzech instytucjach finansowych, można zauważyć znaczące różnice w ich strategiach i reakcjach na potrzeby klientów.

 • ING Bank Śląski stosował elastyczne podejście banku, oferując różne formy wsparcia i negocjacji. Bank ten wdrożył programy restrukturyzacyjne, które miały na celu złagodzenie obciążeń finansowych dla kredytobiorców. Dzięki temu klienci mogli skorzystać z przewalutowania kredytów na złotówki na korzystniejszych warunkach lub uzyskać czasowe obniżenie rat. Takie podejście banku pozytywnie wpłynęło na relacje z klientami, którzy doceniali indywidualne podejście i chęć pomocy ze strony banku.
 • PKO Bank Polski przyjął bardziej konserwatywne podejście banku, skupiając się na przestrzeganiu obowiązujących umów i regulacji prawnych. Bank oferował formy wsparcia, takie jak restrukturyzacja zadłużenia, jednak często prowadziło to do długotrwałych negocjacji z klientami. Podejście banku w PKO BP było mniej elastyczne niż w ING, co niekiedy budziło frustrację wśród klientów, którzy musieli przechodzić przez skomplikowane procedury, aby uzyskać pomoc.
 • mBank stosował surowe podejście banku, rzadko oferując wsparcie finansowe i często odmawiając przewalutowania kredytów. Bank ten argumentował, że kredyty frankowe były zawierane zgodnie z obowiązującym prawem i wszelkie zmiany muszą być dokonywane zgodnie z regulacjami prawnymi. Podejście banku w mBanku prowadziło do licznych spraw sądowych, ponieważ klienci starali się dochodzić swoich praw na drodze sądowej, co negatywnie wpłynęło na wizerunek banku.

Te różnice w podejściu trzech banków pokazują, jak różne strategie mogą wpływać na relacje z klientami oraz na odbiór banków przez opinię publiczną. ING Bank Śląski zyskał pozytywny odbiór dzięki elastyczności i chęci negocjacji, podczas gdy mBank zmagający się z licznymi sprawami sądowymi, musiał mierzyć się z krytyką ze strony kredytobiorców. PKO Bank Polski, z bardziej zrównoważonym podejściem, próbował znaleźć kompromis między przestrzeganiem regulacji a oferowaniem wsparcia klientom

Często zadawane pytania

Który bank jest najbardziej skłonny do przewalutowania kredytu na złotówki?

ING Bank Śląski jest najbardziej skłonny do przewalutowania kredytów na złotówki, oferując korzystniejsze warunki dla klientów.

Czy banki oferują pomoc prawną dla kredytobiorców frankowych?

PKO BP oferuje pomoc prawną i poradnictwo finansowe dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej. ING Bank Śląski i mBank rzadziej oferują taką pomoc, skupiając się bardziej na restrukturyzacji zadłużenia.

Jakie są najczęstsze problemy zgłaszane przez klientów posiadających kredyty frankowe?

Najczęstsze problemy to: wysokie raty kredytów, brak elastyczności ze strony banków, długotrwałe negocjacje oraz częste odmawianie przewalutowania kredytów na złotówki.

Który bank ma najwięcej spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi?

mBank ma najwięcej spraw sądowych związanych z kredytami frankowymi, głównie z powodu surowego podejścia do negocjacji i rzadkiego oferowania wsparcia finansowego.

Powiązany post

sprawach frankowych
Blog

Jakie strategie obrony stosują banki w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, czyli postępowaniu sądowym związanym z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, stało się w ostatnich latach tematem głośnym w polskim systemie prawnym i finansowym. W miarę jak liczba

wygranej sprawie frankowej
Blog

Jakie kroki podjąć po wygranej sprawie frankowej?

Walka o sprawiedliwość w sprawach kredytów frankowych to proces długi i wyczerpujący, ale wygrana sprawa frankowa przynosi wiele ulgi. Wygrana to jednak dopiero początek, a nie koniec działań. Aby w

odszkodowaniach za kredyty
Blog

Jakie są różne odszkodowania za kredyty frankowe?

Kredyty frankowe stały się w Polsce przedmiotem licznych sporów prawnych i finansowych. Ich popularność wynikała z niższego oprocentowania w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała, że

umowa kredytowa
Blog

Umowa kredytowa i inne dokumenty kluczowe w sprawach frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane w szwajcarskich frankach, stały się źródłem licznych problemów dla polskich kredytobiorców. Gwałtowne zmiany kursu CHF do PLN doprowadziły do znacznego wzrostu wysokości

ugody z frankowiczami
Blog

Jakie banki najczęściej zawierają ugody z frankowiczami?

Kredyty frankowe były przez lata popularnym rozwiązaniem w Polsce, jednak ich konsekwencje finansowe stały się poważnym problemem dla wielu kredytobiorców. Zmiany kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do znacznego wzrostu zadłużenia, co

Zadzwoń