Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco wzrosła. Czy istnieje możliwość unieważnienia takiego kredytu? Jakie są procedury i kryteria, którymi należy się kierować? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej kwestii, starając się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Najważniejsze wnioski:

 • Unieważnienie kredytu frankowego może być możliwe w określonych sytuacjach, takich jak naruszenie przepisów przez bank.
 • Procedury unieważnienia kredytu frankowego różnią się w zależności od kraju i regulacji prawnych.
 • W procesie unieważniania kredytu frankowego istotne jest zrozumienie praw konsumenta oraz przepisów dotyczących kredytów walutowych.

Spis treści

 1. Czym jest kredyt frankowy?
 2. Możliwość unieważnienia kredytu frankowego
  • Procedury unieważnienia kredytu frankowego w Polsce
  • Warunki unieważnienia kredytu frankowego
 3. Przyczyny unieważnienia kredytu frankowego
 4. Skutki unieważnienia kredytu frankowego
 5. Często zadawane pytania

1. Czym jest kredyt frankowy?

Definicja

Kredyt frankowy jest to rodzaj kredytu, który jest zaciągany w walucie obcej, głównie w szwajcarskim franku. Jest to popularna opcja, szczególnie w krajach takich jak Polska, gdzie od lat 90. XX wieku obserwuje się wzrost zainteresowania takimi kredytami ze względu na korzystniejsze warunki finansowe w porównaniu do kredytów w złotówkach.

Mechanizm działania

Kredyt frankowy działa na zasadzie przewalutowania, co oznacza, że zobowiązanie to jest spłacane w obcej walucie, a nie w walucie krajowej. Raty kredytu ustalane są na podstawie kursu wymiany walut, co może powodować zmienność wysokości spłaty w zależności od zmian na rynku walutowym.

2. Możliwość unieważnienia kredytu frankowego

Procedury unieważnienia kredytu frankowego w Polsce

W polskim systemie prawnym istnieją określone procedury, które umożliwiają unieważnienie kredytu frankowego. Jedną z możliwości jest odwołanie się do sądu, który może podjąć decyzję o unieważnieniu umowy kredytowej w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przez bank.

Warunki unieważnienia kredytu frankowego

Aby unieważnić kredyt frankowy, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Przede wszystkim należy udowodnić, że bank naruszył przepisy lub nie poinformował klienta w sposób prawidłowy o ryzyku związanym z kredytem w walucie obcej. Ponadto istotne jest również ustalenie, czy klient był świadomy wszystkich warunków umowy i czy został należycie poinformowany o ewentualnych konsekwencjach.

3. Przyczyny unieważnienia kredytu frankowego

Istnieje kilka głównych przyczyn, które mogą skutkować unieważnieniem kredytu frankowego. Jedną z nich jest naruszenie przez bank przepisów dotyczących informacji przekazywanych klientowi oraz zasad udzielania kredytów. Ponadto, unieważnienie kredytu frankowego może nastąpić w przypadku stwierdzenia istotnych zmian w sytuacji finansowej kredytobiorcy, które uniemożliwiają mu spłatę zobowiązania.

4. Skutki unieważnienia kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu frankowego wiąże się ze skutkami zarówno dla banku, jak i dla klienta. Dla banku oznacza to konieczność zwrotu wszystkich dotychczasowych wpłat oraz ewentualne poniesienie dodatkowych kosztów związanych z procesem sądowym. Dla klienta natomiast skutkiem unieważnienia kredytu może być zwolnienie z obowiązku spłaty zadłużenia oraz możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

Często zadawane pytania

1. Czy każdy kredyt frankowy może zostać unieważniony?

Nie, unieważnienie kredytu frankowego możliwe jest jedynie w określonych sytuacjach, takich jak naruszenie przez bank przepisów dotyczących udzielania kredytów oraz informowania klientów o ryzyku związanym z kredytem w walucie obcej.

2. Jakie są najczęstsze przyczyny unieważnienia kredytu frankowego?

Najczęstszymi przyczynami unieważnienia kredytu frankowego są naruszenia przepisów przez bank oraz nieprawidłowe informowanie klientów o ryzyku związanym z kredytem w walucie obcej.

3. Jakie są skutki unieważnienia kredytu frankowego dla klienta?

Skutkiem unieważnienia kredytu frankowego dla klienta jest zwolnienie z obowiązku spłaty zadłużenia oraz możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione straty.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do unieważnienia kredytu frankowego?

Do unieważnienia kredytu frankowego konieczne jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających naruszenie przepisów przez bank oraz nieprawidłowe informowanie klienta o ryzyku związanym z kredytem w walucie obcej.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

wstrzymanie rat
Blog

Jak starać się o wstrzymanie rat kredytu frankowego?

W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z problemem kredytów denominowanych w walucie obcej, takich jak kredyty frankowe. Wzrost wartości franka szwajcarskiego może znacząco wpłynąć na wysokość rat kredytowych, co

Zadzwoń