Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jakie banki najczęściej zawierają ugody z frankowiczami?

Kredyty frankowe były przez lata popularnym rozwiązaniem w Polsce, jednak ich konsekwencje finansowe stały się poważnym problemem dla wielu kredytobiorców. Zmiany kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do znacznego wzrostu zadłużenia, co z kolei przyczyniło się do wzrostu liczby pozwów przeciwko bankom. W odpowiedzi na rosnące naciski społeczne i prawne, wiele banków zaczęło zawierać ugody z frankowiczami. Przyjrzyjmy się, które banki najczęściej decydują się na takie rozwiązania i jakie strategie stosują.

Najważniejsze wnioski:

 • Ugody z frankowiczami są coraz częściej zawierane przez banki działające w Polsce.
 • Wśród banków, które najczęściej zawierają takie ugody, wyróżniają się m.in. PKO BP, mBank, Santander Bank Polska, oraz Bank Millennium.
 • Proces zawierania ugód jest wynikiem zarówno działań prawnych, jak i rosnącej liczby pozwów ze strony frankowiczów.
 • Wartość i liczba ugód rośnie, co wskazuje na zmieniające się podejście banków do rozwiązania problemu kredytów frankowych.

Spis treści:

 1. PKO BP
  • Proces zawierania ugód
  • Korzyści dla klientów
 2. mBank
  • Strategie negocjacyjne
  • Przykłady ugód
 3. Santander Bank Polska
  • Podejście do ugód
  • Opinie klientów
 4. Bank Millennium
  • Procesy mediacyjne
  • Statystyki ugód
 5. Inne banki zawierające ugody z frankowiczami
 6. Często zadawane pytania

1. PKO BP

Proces zawierania ugód

Ugody z frankowiczami są istotnym elementem w działalności PKO BP, jednego z największych banków w Polsce. Bank ten, świadomy narastających napięć i liczby pozwów związanych z kredytami walutowymi, podjął decyzję o aktywnym poszukiwaniu kompromisów. Proces zawierania ugód z frankowiczami w PKO BP jest zazwyczaj wieloetapowy, obejmujący zarówno negocjacje bezpośrednie, jak i mediacje prowadzone przez niezależnych mediatorów.

Na początku procesu, bank przeprowadza szczegółową analizę sytuacji finansowej klienta oraz przegląda warunki istniejącej umowy kredytowej. Na podstawie tych informacji, PKO BP proponuje warunki ugody, które mogą obejmować przeliczenie kredytu na złotówki po korzystniejszym kursie, obniżenie marży kredytowej, a czasem także częściowe umorzenie zadłużenia. Taki wieloaspektowy proces ma na celu znalezienie optymalnego rozwiązania dla obu stron.

Korzyści dla klientów

Zawieranie ugód z frankowiczami przynosi liczne korzyści zarówno dla banku, jak i dla klientów. Dla PKO BP, jest to sposób na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego wizerunek i stabilność finansową. Dla klientów, korzyści wynikające z zawarcia ugody obejmują stabilizację finansową, zmniejszenie zadłużenia oraz uniknięcie niepewności związanej z wahaniami kursów walut. Dodatkowo, ugody z frankowiczami pozwalają na osiągnięcie spokoju psychicznego i pewności co do przyszłych zobowiązań finansowych. Dzięki tym działaniom, PKO BP wzmacnia swoją pozycję na rynku jako instytucja dbająca o dobro swoich klientów i aktywnie poszukująca rozwiązań w trudnych sytuacjach.

2. mBank

Strategie negocjacyjne

Ugody z frankowiczami są również kluczowym elementem działalności mBanku, który stosuje różnorodne strategie negocjacyjne w procesie zawierania tych ugód. Bank ten często korzysta z usług zewnętrznych firm doradczych, które specjalizują się w mediacjach i negocjacjach, co pozwala na bardziej profesjonalne i obiektywne podejście do sprawy. mBank kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdej sprawy, dostosowując warunki ugody do specyficznych potrzeb i sytuacji finansowej każdego klienta. Dzięki temu, bank jest w stanie oferować rozwiązania, które są bardziej dopasowane i korzystne dla klientów, co zwiększa szanse na osiągnięcie porozumienia.

Przykłady ugód

Praktyka pokazuje, że ugody z frankowiczami zawierane przez mBank mogą obejmować różne formy kompromisów. Przykładowo, bank proponuje przeliczenie kredytu na złotówki po kursie korzystniejszym niż rynkowy, co zmniejsza obciążenie finansowe klienta. Inną popularną formą ugody jest obniżenie oprocentowania kredytu, co prowadzi do zmniejszenia miesięcznych rat i całkowitego kosztu kredytu.

Ponadto, mBank oferuje możliwość spłaty kredytu w innej walucie, co może być atrakcyjne dla klientów, którzy mają dochody w walutach obcych. Te przykłady ugód pokazują, że mBank jest skłonny do kompromisów, które mają na celu rozwiązanie problemów finansowych klientów, unikając długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. Dzięki takim działaniom, bank buduje zaufanie wśród swoich klientów i umacnia swoją pozycję na rynku jako instytucja elastyczna i zorientowana na potrzeby klientów.

3. Santander Bank Polska

Podejście do ugód

Ugody z frankowiczami są ważnym elementem strategii Santander Bank Polska, który aktywnie angażuje się w proces ich zawierania. Podejście tego banku koncentruje się na szybkim i efektywnym rozwiązywaniu sporów, co jest korzystne zarówno dla banku, jak i dla klientów. Santander często inicjuje negocjacje, zanim sprawa trafi do sądu, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów. Dzięki temu proces ugodowy staje się mniej obciążający dla obu stron, a także umożliwia szybsze osiągnięcie porozumienia, co jest istotne w kontekście dynamicznych zmian kursów walutowych.

Bank stosuje zróżnicowane podejścia w zależności od sytuacji klienta. W ramach ugód z frankowiczami, Santander może proponować przeliczenie kredytu na złotówki po preferencyjnym kursie, obniżenie marży kredytowej, czy też częściowe umorzenie długu. Wszystkie te działania mają na celu znalezienie jak najbardziej korzystnego rozwiązania, które pozwoli klientom na stabilizację ich sytuacji finansowej.

Opinie klientów

Opinie klientów na temat ugód z frankowiczami zawieranych z Santander Bank Polska są zazwyczaj pozytywne. Wiele osób podkreśla, że bank ten jest skłonny do kompromisów i oferuje rozwiązania, które znacząco poprawiają ich sytuację finansową. Klienci doceniają elastyczność banku i jego gotowość do indywidualnego podejścia, co buduje zaufanie i pozytywne relacje. Często wskazywane jest również, że proces negocjacji jest przejrzysty i prowadzony w sposób profesjonalny, co dodatkowo zwiększa satysfakcję z zawieranych ugód. Te pozytywne opinie są istotnym elementem budowania zaufania między bankiem a klientami, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowych relacji biznesowych.

4. Bank Millennium

Procesy mediacyjne

Ugody z frankowiczami w Banku Millennium opierają się głównie na procesach mediacyjnych, które stanowią fundament ich podejścia do rozwiązywania sporów. Bank współpracuje z niezależnymi mediatorami, którzy odgrywają kluczową rolę w negocjacjach, oferując obiektywne spojrzenie na każdą sprawę. Dzięki mediacjom, Bank Millennium może zapewnić szybsze i bardziej efektywne rozwiązania, co pozwala na osiągnięcie porozumienia w znacznie krótszym czasie. Procesy mediacyjne są zorganizowane w sposób, który maksymalizuje szanse na znalezienie kompromisu satysfakcjonującego obie strony, co jest niezwykle ważne w kontekście złożonych problemów związanych z kredytami walutowymi.

Statystyki ugód

Bank Millennium może pochwalić się imponującymi statystykami dotyczącymi liczby zawartych ugód z frankowiczami. Każdego roku bank ten zawiera setki ugód, co świadczy o jego aktywnym podejściu do rozwiązywania problemów klientów. Te statystyki podkreślają, że bank nie tylko deklaruje chęć współpracy, ale rzeczywiście podejmuje konkretne działania, aby pomóc swoim klientom. Dzięki skutecznym procesom mediacyjnym i otwartości na negocjacje, wielu klientów Banku Millennium zdołało znacząco poprawić swoją sytuację finansową, co jest dowodem na efektywność i zorientowanie banku na potrzeby swoich klientów.

5. Inne banki zawierające ugody z frankowiczami

Na polskim rynku finansowym oprócz wymienionych wcześniej banków, istnieje kilka innych instytucji, które aktywnie angażują się w zawieranie ugód z frankowiczami. Do tych banków należą między innymi ING Bank Śląski, Getin Noble Bank oraz Bank Pekao. Każdy z tych banków ma swoje własne strategie i podejścia do zawierania ugód, choć wspólnym celem wszystkich jest rozwiązanie problemów kredytobiorców frankowych w sposób korzystny dla obu stron.

ING Bank Śląski, podobnie jak inne banki, stosuje indywidualne podejście do każdej sprawy, co pozwala na dostosowanie warunków ugody do specyficznych potrzeb klientów. Bank ten często korzysta z negocjacji bezpośrednich oraz mediacji, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązania dla swoich klientów. W ramach ugód z frankowiczami, ING Bank Śląski może proponować przeliczenie kredytu na złotówki po korzystnym kursie lub obniżenie oprocentowania kredytu.

Getin Noble Bank również aktywnie angażuje się w proces zawierania ugód z frankowiczami, stosując różnorodne techniki negocjacyjne. Bank ten często współpracuje z zewnętrznymi firmami doradczymi oraz mediatorami, aby zapewnić jak najbardziej obiektywne i efektywne rozwiązania. Getin Noble Bank kładzie duży nacisk na szybkie i sprawne negocjacje, aby zminimalizować czas i koszty związane z procesami sądowymi.

Bank Pekao z kolei wyróżnia się swoim elastycznym podejściem do ugód z frankowiczami. Bank ten stara się proponować warunki ugody, które są atrakcyjne dla klientów, a jednocześnie pozwalają na utrzymanie stabilności finansowej banku. Bank Pekao często inicjuje rozmowy z klientami jeszcze przed wystąpieniem sporów sądowych, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i zasobów po obu stronach.

Każdy z tych banków, poprzez swoje unikalne podejścia i strategie, dąży do rozwiązania problemów kredytobiorców frankowych w sposób, który jest korzystny zarówno dla klientów, jak i dla instytucji finansowych. Ugody z frankowiczami zawierane przez ING Bank Śląski, Getin Noble Bank oraz Bank Pekao przyczyniają się do stabilizacji sytuacji finansowej klientów oraz budowania zaufania do banków.

Często zadawane pytania

Jakie są korzyści z zawarcia ugody z bankiem?

Zawarcie ugody z bankiem może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie zadłużenia, stabilizacja sytuacji finansowej, oraz uniknięcie długotrwałych procesów sądowych. Korzyści te zależą od warunków ugody i specyficznych potrzeb klienta.

Czy każdy frankowicz może zawrzeć ugodę z bankiem?

Nie każdy frankowicz ma możliwość zawarcia ugody z bankiem. Wiele zależy od polityki konkretnego banku oraz sytuacji finansowej klienta. Warto skontaktować się bezpośrednio z bankiem, aby dowiedzieć się o dostępnych opcjach.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ugody?

Dokumenty potrzebne do zawarcia ugody mogą różnić się w zależności od banku, ale zazwyczaj obejmują umowę kredytową, dokumenty potwierdzające sytuację finansową klienta, oraz ewentualne wnioski i korespondencję z bankiem. Dokumentacja ta jest niezbędna do przeprowadzenia analizy i negocjacji warunków ugody.

Czy ugoda z bankiem wpływa na historię kredytową?

Zawarcie ugody z bankiem może wpływać na historię kredytową klienta, ale nie zawsze w sposób negatywny. Wiele zależy od warunków ugody i sposobu jej realizacji. W niektórych przypadkach, ugoda może nawet poprawić historię kredytową, jeśli prowadzi do terminowej spłaty zadłużenia.

Powiązany post

sprawach frankowych
Blog

Jakie strategie obrony stosują banki w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, czyli postępowaniu sądowym związanym z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, stało się w ostatnich latach tematem głośnym w polskim systemie prawnym i finansowym. W miarę jak liczba

wygranej sprawie frankowej
Blog

Jakie kroki podjąć po wygranej sprawie frankowej?

Walka o sprawiedliwość w sprawach kredytów frankowych to proces długi i wyczerpujący, ale wygrana sprawa frankowa przynosi wiele ulgi. Wygrana to jednak dopiero początek, a nie koniec działań. Aby w

odszkodowaniach za kredyty
Blog

Jakie są różne odszkodowania za kredyty frankowe?

Kredyty frankowe stały się w Polsce przedmiotem licznych sporów prawnych i finansowych. Ich popularność wynikała z niższego oprocentowania w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała, że

umowa kredytowa
Blog

Umowa kredytowa i inne dokumenty kluczowe w sprawach frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane w szwajcarskich frankach, stały się źródłem licznych problemów dla polskich kredytobiorców. Gwałtowne zmiany kursu CHF do PLN doprowadziły do znacznego wzrostu wysokości

Zadzwoń