Kancelaria Frankowa Gdańsk

Ugoda z bankiem a proces sądowy: Co lepsze w sprawach frankowych?

Kredyty frankowe stały się jednym z najbardziej kontrowersyjnych produktów finansowych w Polsce, prowadząc do wielu sporów między kredytobiorcami a bankami. Problem polega na tym, że w wyniku wzrostu kursu franka szwajcarskiego (CHF) wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. W takiej sytuacji pojawia się pytanie, czy lepszym rozwiązaniem jest ugoda z bankiem czy też rozpoczęcie procesu sądowego. W tym artykule przeanalizujemy obie opcje, aby pomóc kredytobiorcom podjąć świadomą decyzję.

Najważniejsze wnioski:

 • Ugoda z bankiem może zapewnić szybsze zakończenie sporu i mniej stresu.
 • Proces sądowy daje możliwość uzyskania pełniejszego odszkodowania, ale jest czasochłonny i kosztowny.
 • Wybór między ugodą a procesem sądowym zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy frankowej.

Spis treści

 1. Ugoda z bankiem
  • Korzyści ugody
  • Wady ugody
 2. Proces sądowy
  • Zalety procesu sądowego
  • Wady procesu sądowego
 3. Porównanie ugody z bankiem i procesu sądowego
  • Kwestie finansowe
  • Czas trwania
  • Stres i zaangażowanie
 4. Najważniejsze aspekty prawne
  • Podstawy prawne roszczeń frankowych
  • Przebieg procesu sądowego
  • Negocjowanie ugody
 5. Często zadawane pytania

1. Ugoda z bankiem

Korzyści ugody

Ugoda z bankiem może być korzystnym rozwiązaniem dla wielu kredytobiorców. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zalety tego podejścia:

 1. Szybkość rozwiązania: Negocjacje ugodowe mogą zakończyć się znacznie szybciej niż proces sądowy, który często trwa wiele lat.
 2. Mniejsze koszty: Proces sądowy wiąże się z opłatami sądowymi, kosztami adwokatów i biegłych. Ugoda może być tańszą opcją.
 3. Mniejsze ryzyko: Wynik procesu sądowego jest zawsze niepewny. Ugoda daje pewność co do ostatecznego rozwiązania.
 4. Brak stresu związanego z sądem: Udział w procesie sądowym może być stresujący. Ugoda pozwala uniknąć tego stresu.

Wady ugody

Jednak ugoda z bankiem nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Istnieją pewne wady, które warto wziąć pod uwagę:

 1. Mniejsze odszkodowanie: Ugoda może nie zapewnić pełnej rekompensaty za straty poniesione przez kredytobiorcę.
 2. Brak precedensu prawnego: Ugoda nie tworzy precedensu, który mógłby pomóc innym kredytobiorcom w przyszłości.
 3. Mniejsze naciski na zmiany systemowe: Procesy sądowe mogą wywierać presję na banki i regulatorów do wprowadzenia zmian w przepisach i praktykach.

2. Proces sądowy

Zalety procesu sądowego

Wybór drogi sądowej ma również swoje mocne strony:

 1. Możliwość uzyskania pełnej rekompensaty: Sąd może przyznać pełne odszkodowanie za straty poniesione przez kredytobiorcę, co może być wyższe niż w przypadku ugody.
 2. Tworzenie precedensu: Wygrana w sądzie może stać się precedensem, pomagając innym kredytobiorcom w podobnej sytuacji.
 3. Większa presja na banki: Procesy sądowe mogą wywierać większą presję na banki, aby zmieniły swoje praktyki.

Wady procesu sądowego

Niestety, droga sądowa ma również swoje wady:

 1. Długi czas trwania: Procesy sądowe mogą trwać wiele lat, co oznacza długie oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie.
 2. Wysokie koszty: Opłaty sądowe, honoraria adwokatów i koszty biegłych mogą być znaczne.
 3. Stres i zaangażowanie: Proces sądowy wiąże się z koniecznością uczestniczenia w rozprawach i przygotowywania się do nich, co może być stresujące i czasochłonne.

3. Porównanie ugody z bankiem i procesu sądowego

Kwestie finansowe

Jednym z kluczowych czynników przy wyborze między ugodą z bankiem a procesem sądowym są kwestie finansowe. Ugoda z bankiem może być korzystna finansowo, jeśli bank zgodzi się na atrakcyjne warunki, takie jak obniżenie salda zadłużenia, zmiana oprocentowania, czy wydłużenie okresu spłaty kredytu. Taka ugoda może przynieść natychmiastową ulgę finansową dla kredytobiorcy, pozwalając na lepsze zarządzanie budżetem domowym. Jednak często oznacza to rezygnację z części roszczeń, co może być mniej korzystne w dłuższej perspektywie. Z kolei proces sądowy, choć wiąże się z wyższymi kosztami, może prowadzić do uzyskania pełnej rekompensaty, jeśli sąd uzna umowę za nieważną lub nieuczciwą. Wybór między ugodą z bankiem a sądem zależy od indywidualnych okoliczności finansowych i gotowości do poniesienia ryzyka oraz kosztów związanych z procesem.

Czas trwania

Ugoda z bankiem zazwyczaj pozwala na szybkie zakończenie sporu, co jest korzystne dla osób, które chcą szybko pozbyć się problemu i uniknąć długotrwałej niepewności. Negocjacje w sprawie ugody mogą zakończyć się w ciągu kilku miesięcy, co pozwala na szybkie dostosowanie się do nowych warunków finansowych. Proces sądowy, natomiast, może trwać kilka lat, co oznacza dłuższe oczekiwanie na ostateczne rozwiązanie sprawy. Przeciągający się proces sądowy wiąże się nie tylko z długim oczekiwaniem na wynik, ale także z koniecznością stałego monitorowania sprawy i uczestniczenia w licznych rozprawach.

Stres i zaangażowanie

Udział w procesie sądowym wiąże się z dużym stresem i zaangażowaniem. Kredytobiorca musi uczestniczyć w rozprawach, składać zeznania i przygotowywać niezbędne dokumenty, co może być wyczerpujące zarówno emocjonalnie, jak i czasowo. Każde przesłuchanie, każde nowe pismo procesowe wymaga zaangażowania i może powodować dodatkowy stres. Ugoda z bankiem może pozwolić na uniknięcie tego rodzaju stresu, ponieważ proces negocjacyjny, choć również wymagający, jest zazwyczaj mniej formalny i mniej stresujący niż udział w rozprawach sądowych. Ugoda często pozwala na szybsze i mniej konfliktowe rozwiązanie sporu, co jest korzystne dla osób pragnących szybko zakończyć sprawę i wrócić do codziennego życia bez dodatkowego obciążenia psychicznego.

4. Najważniejsze aspekty prawne

Podstawy prawne roszczeń frankowych

Podstawą prawną roszczeń frankowych jest nieuczciwość i nierzetelność banków przy zawieraniu umów kredytowych. Wielu kredytobiorców twierdzi, że banki nie informowały ich w sposób wystarczający o ryzyku związanym z kredytami walutowymi. Kredytobiorcy argumentują, że nie mieli pełnej wiedzy na temat potencjalnych konsekwencji zmiany kursu walutowego, co prowadziło do znacznego wzrostu ich zadłużenia. Tego rodzaju działania banków mogą być uznane za naruszenie zasad uczciwości kontraktowej i przejrzystości umów, co stanowi podstawę do dochodzenia swoich praw w sądzie lub poprzez ugodę z bankiem.

Przebieg procesu sądowego

Proces sądowy w sprawach frankowych zaczyna się od złożenia pozwu przeciwko bankowi. Następnie następuje wymiana pism procesowych, przesłuchania świadków i biegłych oraz rozprawy sądowe. Cały proces może trwać kilka lat, a jego wynik jest niepewny. Sąd ocenia, czy umowy kredytowe były zawarte w sposób zgodny z prawem i czy bank dopełnił wszystkich obowiązków informacyjnych wobec kredytobiorców. Wyrok sądu może być korzystny dla kredytobiorców, ale również istnieje ryzyko przegranej, dlatego wiele osób rozważa ugodę z bankiem jako alternatywę dla długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Negocjowanie ugody

Ugoda z bankiem wymaga negocjacji między stronami. Ważne jest, aby kredytobiorca był dobrze przygotowany i znał swoje prawa oraz możliwości. Warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w negocjacjach i zabezpieczy interesy kredytobiorcy. Proces negocjacji obejmuje ustalenie warunków ugody, które mogą obejmować zmniejszenie salda zadłużenia, zmianę warunków spłaty kredytu lub inne formy ulgi finansowej. Ugoda z bankiem pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego i często kończy się szybciej oraz z mniejszym stresem dla kredytobiorcy. Zawarcie ugody może być korzystne dla obu stron, ponieważ pozwala na polubowne rozwiązanie sporu bez konieczności angażowania sądu.

Często zadawane pytania

Czy każda sprawa frankowa może zakończyć się ugodą?

Nie, nie każda sprawa frankowa może zakończyć się ugodą. Wszystko zależy od postawy banku i konkretnych okoliczności danej sprawy. Niektóre banki są bardziej skłonne do negocjacji, podczas gdy inne wolą walczyć w sądzie.

Czy ugoda z bankiem jest wiążąca?

Tak, ugoda z bankiem jest wiążąca dla obu stron. Po jej podpisaniu nie można już dochodzić tych samych roszczeń w sądzie. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przemyśleć wszystkie warunki ugody przed jej podpisaniem.

Jak długo trwa proces sądowy w sprawach frankowych?

Proces sądowy w sprawach frankowych może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Czas trwania zależy od wielu czynników, w tym od obciążenia sądów, skomplikowania sprawy i postawy banku.

Czy mogę reprezentować się samodzielnie w sądzie?

Tak, można reprezentować się samodzielnie w sądzie, ale nie jest to zalecane. Sprawy frankowe są skomplikowane i wymagają znajomości prawa oraz procedur sądowych. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Co zrobić, jeśli bank odmawia negocjacji ugody?

Jeśli bank odmawia negocjacji ugody, jedyną opcją może być wniesienie sprawy do sądu. Ważne jest, aby dokładnie przeanalizować swoje roszczenia i przygotować się do procesu sądowego.

Powiązany post

sprawach frankowych
Blog

Jakie strategie obrony stosują banki w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, czyli postępowaniu sądowym związanym z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, stało się w ostatnich latach tematem głośnym w polskim systemie prawnym i finansowym. W miarę jak liczba

wygranej sprawie frankowej
Blog

Jakie kroki podjąć po wygranej sprawie frankowej?

Walka o sprawiedliwość w sprawach kredytów frankowych to proces długi i wyczerpujący, ale wygrana sprawa frankowa przynosi wiele ulgi. Wygrana to jednak dopiero początek, a nie koniec działań. Aby w

odszkodowaniach za kredyty
Blog

Jakie są różne odszkodowania za kredyty frankowe?

Kredyty frankowe stały się w Polsce przedmiotem licznych sporów prawnych i finansowych. Ich popularność wynikała z niższego oprocentowania w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała, że

umowa kredytowa
Blog

Umowa kredytowa i inne dokumenty kluczowe w sprawach frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane w szwajcarskich frankach, stały się źródłem licznych problemów dla polskich kredytobiorców. Gwałtowne zmiany kursu CHF do PLN doprowadziły do znacznego wzrostu wysokości

ugody z frankowiczami
Blog

Jakie banki najczęściej zawierają ugody z frankowiczami?

Kredyty frankowe były przez lata popularnym rozwiązaniem w Polsce, jednak ich konsekwencje finansowe stały się poważnym problemem dla wielu kredytobiorców. Zmiany kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do znacznego wzrostu zadłużenia, co

Zadzwoń