Kancelaria Frankowa Gdańsk

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego: Orzecznictwo TSUE

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego to decyzja, która może wywrzeć istotny wpływ na życie finansowe kredytobiorcy. Wraz z dynamicznymi zmianami na rynku finansowym oraz wprowadzeniem nowych regulacji prawnych, istnieje potrzeba zrozumienia możliwości i konsekwencji tego działania. W niniejszym artykule omówimy, jakie opcje mają kredytobiorcy w przypadku oddalenia wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego oraz jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji.

Najważniejsze wnioski:

 • Oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego może mieć poważne konsekwencje dla obu stron umowy kredytowej.
 • Decyzja o oddaleniu wniosku może prowadzić do zmiany warunków kredytu, co może wpłynąć na budżet kredytobiorcy.
 • Kluczowe jest zrozumienie możliwości i konsekwencji tego działania, aby podjąć świadomą decyzję.

Spis treści

 1. Możliwości kredytobiorcy
  • Renegocjacja warunków kredytu
  • Skorzystanie z innych instrumentów finansowych
 2. Konsekwencje dla kredytobiorcy
  • Ryzyko utraty nieruchomości
  • Wzrost kosztów kredytu
 3. Orzecznictwo TSUE
  • Orzecznictwo a oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego
 4. Często zadawane pytania

1. Możliwości kredytobiorcy

Renegocjacja warunków kredytu

Jedną z opcji, jakie mają kredytobiorcy po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego, jest renegocjacja warunków kredytu. W sytuacji, gdy bank odmówi zabezpieczenia kredytu, może to być sygnał, że istnieją pewne niekorzystne warunki w umowie kredytowej. Kredytobiorca może skorzystać z tej sytuacji, aby negocjować nowe warunki kredytu, takie jak zmiana oprocentowania, zmniejszenie raty czy wydłużenie okresu spłaty.

Skorzystanie z innych instrumentów finansowych

Inną opcją, którą ma kredytobiorca, jest skorzystanie z innych instrumentów finansowych. Może to obejmować refinansowanie kredytu w innym banku, skorzystanie z pożyczki na spłatę zadłużenia lub zmianę typu kredytu na bardziej korzystny dla kredytobiorcy.

2. Konsekwencje dla kredytobiorcy

Ryzyko utraty nieruchomości

Oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego może wiązać się z ryzykiem utraty nieruchomości. Jeśli kredytobiorca nie jest w stanie zabezpieczyć kredytu innymi akceptowalnymi dla banku środkami, bank może podjąć kroki mające na celu odzyskanie nieruchomości, na którą udzielony został kredyt.

Wzrost kosztów kredytu

Inną konsekwencją oddalenia wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego może być wzrost kosztów kredytu. Banki mogą zaoferować kredytobiorcy inne warunki kredytu, ale mogą być one mniej korzystne niż te, które kredytobiorca miał wcześniej. Oprocentowanie może być wyższe, a warunki spłaty bardziej rygorystyczne, co może prowadzić do wzrostu całkowitego kosztu kredytu.

3. Orzecznictwo TSUE

Najnowsze i bardzo istotne dla tematu orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zwane również TSUE, to wyrok z 15.06.2023 r. w sprawie C-287/22. Orzeczenie to może mieć znaczący wpływ na możliwości kredytobiorców w sytuacji oddalenia wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego.

TSUE orzekł, że zastosowanie środków tymczasowych, takich jak zawieszenie spłaty rat kredytowych, może być konieczne, aby zapewnić skuteczność przyszłych orzeczeń o unieważnieniu umów kredytowych z klauzulami abuzywnymi. Decyzja ta opiera się na ochronie konsumentów i zapewnieniu im pełnej skuteczności prawnej. 

Brak zabezpieczenia może prowadzić do konieczności ponownego prowadzenia procesu sądowego w celu zwrotu zapłaconych rat, co byłoby nieefektywne zarówno dla konsumentów, jak i systemu sądowego. TSUE podkreślił także, że brak takiego zabezpieczenia może uniemożliwić przywrócenie poprzedniej sytuacji prawnej konsumenta, co jest celem dyrektywy 93/13 dotyczącej ochrony konsumentów.

Orzecznictwo a oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego

Wyrok TSUE (C-287/22) podkreśla konieczność ujednolicenia praktyki sądów w kwestii zabezpieczenia spłaty rat kredytu frankowego. Decyzja ta dotyczy przypadków, gdy konsument zwrócił równowartość całego kapitału lub więcej, ale bank wciąż domaga się spłaty rat. Postanowienia dotyczące zabezpieczenia są zaskarżalne, nawet jeśli wcześniej wniosek został odrzucony. 

Wnioskodawca może powoływać się na sytuacje takie jak trudna sytuacja finansowa, długotrwałe postępowanie, czy nawet niemożność rozszerzenia pozwu. Niemniej, jeśli konsument nadal zawdzięcza bankowi część kapitału, jest to dla niego mniej korzystne, gdyż sąd może zakładać, że będzie zobowiązany do całkowitej spłaty kapitału. 

W praktyce, płacąc raty, konsument pozostaje w lepszej sytuacji niż po orzeczeniu nieważności umowy, gdzie musiałby zwrócić cały kapitał. Jednakże, sądy rzadko decydują o obniżeniu rat, co komplikuje sytuację kredytobiorców.

Często zadawane pytania

1. Czy oddalenie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego oznacza automatycznie utratę nieruchomości?

Nie, ale może to prowadzić do ryzyka utraty nieruchomości, jeśli kredytobiorca nie podejmie odpowiednich działań.

2. Czy wzrost kosztów kredytu jest nieunikniony po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego?

Wzrost kosztów kredytu może być jedną z konsekwencji, ale nie zawsze jest to nieuniknione. Negocjacje z bankiem mogą pomóc w uzyskaniu bardziej korzystnych warunków.

3. Jakie są alternatywne instrumenty finansowe dostępne dla kredytobiorcy po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego?

Kredytobiorca może rozważyć refinansowanie kredytu w innym banku, skorzystanie z pożyczki na spłatę zadłużenia lub zmianę typu kredytu na bardziej korzystny.

4. Czy orzecznictwo TSUE ma znaczenie dla kredytobiorców po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego?

Tak, orzecznictwo TSUE może wpłynąć na możliwości obrony kredytobiorców w sporach z bankami oraz na interpretację przepisów dotyczących kredytów frankowych.

5. Jakie są najważniejsze kroki, które powinien podjąć kredytobiorca po oddaleniu wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego?

Kredytobiorca powinien w pierwszej kolejności skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach finansowych oraz rozważyć swoje opcje negocjacji z bankiem oraz poszukiwania alternatywnych rozwiązań finansowych.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

wstrzymanie rat
Blog

Jak starać się o wstrzymanie rat kredytu frankowego?

W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z problemem kredytów denominowanych w walucie obcej, takich jak kredyty frankowe. Wzrost wartości franka szwajcarskiego może znacząco wpłynąć na wysokość rat kredytowych, co

Zadzwoń