Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jak postępować przy problemach z kredytem frankowym?

Kredyty frankowe od dłuższego czasu są tematem dyskusji wśród osób zaciągających zobowiązania hipoteczne. Wiele osób zdecydowało się na kredyty denominowane w szwajcarskiej walucie ze względu na atrakcyjne warunki, jednak zmienne kursy franka szwajcarskiego mogą prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji finansowych. W niniejszym artykule omówimy, jak postępować w przypadku problemów z kredytem frankowym, jakie kroki podjąć oraz jakie opcje są dostępne dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

Najważniejsze wnioski

 • Kredyty frankowe mogą być atrakcyjną opcją finansowania dzięki niższym oprocentowaniu, jednak wiążą się z pewnymi ryzykami.
 • Jeśli masz problem z kredytem frankowym, warto działać szybko i skontaktować się z bankiem w celu negocjacji warunków kredytowych.
 • Rozważ restrukturyzację kredytu lub przeniesienie kredytu na walutę polską, ale pamiętaj o możliwych kosztach i ryzyku zmiany warunków kredytowych.
 • Warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojej sytuacji finansowej.

Spis treści:

 1. Jak działa kredyt frankowy?
 2. Problemy z kredytem frankowym
  • Obniżenie kursu franka
  • Niskie stopy procentowe
  • Ryzyko walutowe
 3. Co zrobić, gdy masz problem z kredytem frankowym?
  • Ocena sytuacji
  • Kontakt z bankiem
  • Rozważenie restrukturyzacji kredytu
  • Weryfikacja prawnicza umowy
  • Przejście na kredyt w PLN
  • Konsultacja z doradcą finansowym
 4. Często zadawane pytania

1. Jak działa kredyt frankowy?

Kredyt frankowy to forma finansowania, w której kwota pożyczki oraz jej spłata są wyrażone w szwajcarskiej walucie – franku szwajcarskim (CHF). Jest to alternatywna opcja dla kredytów denominowanych w polskiej walucie (PLN) i często była wybierana ze względu na niższe oprocentowanie oraz stabilność kursu franka w porównaniu do złotego. Kredyt frankowy działa na zasadzie zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że miesięczna rata kredytu może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych.

2. Problemy z kredytem frankowym

Obniżenie kursu franka

Jednym z głównych problemów związanych z kredytami frankowymi jest nieprzewidywalność kursu franka szwajcarskiego. Historia pokazała, że mieliśmy do czynienia z gwałtownymi zmianami wartości tej waluty, które znacząco wpłynęły na raty kredytowe osób posiadających zobowiązania denominowane w CHF. 

Na przestrzeni lat, kurs franka szwajcarskiego mógł drastycznie wzrosnąć lub spaść, czasem nawet w krótkim okresie czasu. Taka niestabilność może wywołać duże trudności dla kredytobiorców, którzy mogą być zaskoczeni nagłym wzrostem raty kredytowej, co może prowadzić do problemów finansowych i trudności ze spłatą zadłużenia.

Niskie stopy procentowe

Choć niskie stopy procentowe mogą być korzystne dla kredytobiorców, w przypadku kredytów frankowych mogą prowadzić do sytuacji, w której spłata kredytu staje się problematyczna. Niskie oprocentowanie sprawia, że banki uzyskują mniejszy dochód z udzielanych kredytów, co może skłonić je do podwyższenia marży lub wprowadzenia innych opłat dodatkowych. 

Ponadto, niskie stopy procentowe mogą zwiększyć ryzyko dla kredytobiorców, gdyż nawet minimalne zmiany w warunkach rynkowych mogą prowadzić do wzrostu raty kredytowej. To może być szczególnie dotkliwe dla osób mających kredyty zmiennoprocentowe, których rata jest uzależniona od zmian stóp procentowych na rynku.

Ryzyko walutowe

Kredyty frankowe niosą ze sobą ryzyko walutowe, które polega na możliwości zmiany kursu franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej waluty. Jeśli kurs franka znacząco wzrośnie, może to spowodować znaczący wzrost miesięcznej raty kredytowej, co może stanowić poważny problem dla kredytobiorców. 

Ponadto, ryzyko walutowe może sprawić, że osoby zaciągające kredyt w walucie obcej będą narażone na większe wahania w wysokości spłacanych rat, co utrudnia planowanie finansowe i może prowadzić do trudności w regularnym regulowaniu zobowiązań. W skrajnych przypadkach, gdy kurs franka znacząco wzrośnie, może to nawet doprowadzić do sytuacji, w której spłata kredytu stanie się niemożliwa dla kredytobiorcy, co może prowadzić do bankructwa lub innych poważnych konsekwencji finansowych.

3. Co zrobić, gdy masz problem z kredytem frankowym?

Ocena sytuacji

Pierwszym krokiem w przypadku problemów z kredytem frankowym jest dokładna ocena swojej sytuacji finansowej. Należy przeanalizować swoje dochody, wydatki oraz zobowiązania finansowe, aby zrozumieć, czy jesteśmy w stanie regularnie spłacać raty kredytu. Warto szczegółowo przyjrzeć się swoim finansom, sporządzić budżet domowy i zidentyfikować obszary, w których można ewentualnie ograniczyć wydatki. 

Ważne jest także uwzględnienie wszelkich dodatkowych źródeł dochodów oraz przewidywanych zmian w sytuacji finansowej w przyszłości, aby mieć pełny obraz swojej zdolności do spłaty kredytu.

Kontakt z bankiem

Jeśli napotkasz trudności ze spłatą kredytu, warto skontaktować się z bankiem, który udzielił ci kredytu. Banki często są skłonne do negocjacji warunków kredytowych w celu znalezienia rozwiązania korzystnego zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla siebie. Przed rozmową z bankiem warto przygotować się dobrze, zbierając wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące kredytu oraz analizę własnej sytuacji finansowej. 

Możliwe jest uzyskanie zmiany warunków kredytu, takich jak wydłużenie okresu kredytowania, tymczasowe zawieszenie spłaty rat lub zmiana rodzaju oprocentowania. Ważne jest jednak pamiętanie o terminowej informacji banku o problemach ze spłatą kredytu, aby uniknąć dodatkowych kosztów lub negatywnych konsekwencji dla historii kredytowej.

Rozważenie restrukturyzacji kredytu

Restrukturyzacja kredytu może polegać na zmianie warunków kredytowych, takich jak wysokość raty, okres kredytowania czy rodzaj oprocentowania. Jest to opcja często rozważana przez osoby mające problemy ze spłatą kredytu. Banki mogą być skłonne do restrukturyzacji kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca ma problemy finansowe, ale wciąż jest w stanie spłacać zadłużenie w pewnym stopniu. Restrukturyzacja może pomóc dostosować warunki kredytu do aktualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy i zmniejszyć obciążenie miesięcznymi ratami.

Weryfikacja prawnicza umowy

W niektórych przypadkach warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym, aby dokładnie przeanalizować umowę kredytową oraz sprawdzić, czy nie ma w niej niekorzystnych dla kredytobiorcy zapisów

Profesjonalna ocena umowy może pomóc zidentyfikować ewentualne naruszenia praw kredytobiorcy przez instytucję finansową oraz wskazać możliwe środki obrony lub roszczenia. Prawnik może również pomóc w interpretacji skomplikowanych zapisów umownych oraz doradzić w zakresie dalszych działań prawnych.

Przejście na kredyt w PLN

Jednym z rozwiązań problemu kredytów frankowych może być przeniesienie kredytu na kredyt denominowany w polskiej walucie. Jest to jednak decyzja, którą należy starannie przemyśleć, ponieważ może być związana z dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem zmiany warunków kredytowych. 

Przejście na kredyt w PLN może być korzystne w sytuacji, gdy kurs franka szwajcarskiego znacząco wzrasta, co prowadzi do wzrostu raty kredytowej w tej walucie. Przy przenoszeniu kredytu na walutę polską warto jednak uwzględnić możliwe różnice w wysokości raty oraz dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem kredytu.

Konsultacja z doradcą finansowym

W przypadku poważnych trudności finansowych warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże nam znaleźć najlepsze rozwiązanie dla naszej sytuacji. Doradca finansowy może zaproponować różne opcje, które warto rozważyć przed podjęciem ostatecznej decyzji. 

Doradca finansowy może pomóc w analizie naszej sytuacji finansowej, zidentyfikować możliwe rozwiązania problemu oraz udzielić wsparcia i porad w procesie negocjacji z bankiem lub innymi instytucjami finansowymi. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy finansowego, który może zapewnić nam obiektywną ocenę naszej sytuacji oraz pomóc w znalezieniu optymalnego rozwiązania.

Często zadawane pytania

1. Czy warto przenieść kredyt frankowy na kredyt w PLN?

Przejście na kredyt w PLN może być rozwiązaniem dla osób mających problem ze spłatą kredytu frankowego, jednak należy dokładnie przeanalizować koszty i ryzyko związane z taką decyzją.

2. Czy banki są skłonne do negocjacji warunków kredytowych w przypadku problemów z kredytem frankowym?

Tak, banki często są otwarte na negocjacje warunków kredytowych w przypadku kredytów frankowych, zwłaszcza gdy kredytobiorca napotyka trudności ze spłatą kredytu.

3. Czy warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego w przypadku problemów z kredytem frankowym?

Tak, doradca finansowy może pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej sytuacji finansowej oraz wesprzeć w procesie negocjacji z bankiem.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

Zadzwoń