Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jak sprzedaż mieszkania wpływa na umowę kredytową frankowiczów?

Sprzedaż mieszkania z kredytem frankowym może stanowić poważne wyzwanie dla obu stron transakcji – zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego. W obliczu zmieniającej się sytuacji na rynku nieruchomości oraz zmiennych kursów walut, umowa kredytowa może podlegać różnym modyfikacjom. W niniejszym artykule przyjrzymy się, w jaki sposób sprzedaż mieszkania z kredytem frankowym wpływa na umowę kredytową oraz jakie mogą być konsekwencje dla obu stron transakcji.

Najważniejsze wnioski:

 • Sprzedaż mieszkania z kredytem frankowym może stanowić wyzwanie zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego.
 • Umowa kredytowa może wymagać modyfikacji w przypadku sprzedaży nieruchomości.
 • Zmiana kursów walut może mieć istotny wpływ na wysokość rat kredytowych.
 • Konieczne jest dokładne zrozumienie postanowień umowy kredytowej przed podjęciem decyzji o sprzedaży mieszkania.

Spis treści

 1. Zmiana warunków umowy kredytowej

  • Konieczność dostosowania umowy

  • Negocjacje z bankiem

  • Ustalenie nowych warunków

 2. Wpływ zmieniających się kursów walut

  • Ryzyko kursowe

  • Konieczność monitorowania kursów

  • Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

 3. Konsekwencje dla sprzedającego i kupującego

  • Konieczność spłaty kredytu

  • Ryzyko utraty nieruchomości

  • Konieczność uregulowania różnicy cenowej

 4. Często zadawane pytania

1. Zmiana warunków umowy kredytowej

Konieczność dostosowania umowy

W momencie, gdy nieruchomość obciążona kredytem frankowym zostaje wystawiona na sprzedaż, konieczne może być to, aby dostosować umowę kredytową do nowej sytuacji. Wiele banków może wymagać dodatkowych formalności oraz zgody na przekształcenie umowy kredytowej w przypadku zmiany właściciela nieruchomości.

Negocjacje z bankiem

Nierzadko sprzedający i kupujący muszą podjąć negocjacje z bankiem w celu ustalenia nowych warunków kredytu. Często zmiana właściciela nieruchomości może skutkować koniecznością zmiany wysokości rat kredytowych lub sposobu spłaty zobowiązania.

Ustalenie nowych warunków

W przypadku sprzedaży mieszkania z kredytem frankowym, kluczowe jest ustalenie nowych warunków kredytu. Zarówno sprzedający, jak i kupujący powinni dokładnie przeanalizować możliwe konsekwencje finansowe oraz negocjować warunki korzystne dla obu stron.

2. Wpływ zmieniających się kursów walut

Ryzyko kursowe

Jednym z głównych czynników wpływających na umowę kredytową w przypadku kredytu frankowego są zmieniające się kursy walut. Fluktuacje kursów mogą znacząco wpłynąć na wysokość rat kredytowych, co może stanowić dodatkowe obciążenie dla zarówno sprzedającego, jak i kupującego.

Konieczność monitorowania kursów

Osoby posiadające kredyt frankowy muszą stale monitorować kursy walut oraz być świadome potencjalnych ryzyk związanych z ich zmiennością. W przypadku długoterminowych zobowiązań kredytowych, nawet niewielka zmiana kursu franka szwajcarskiego może mieć znaczący wpływ na wysokość raty kredytowej.

Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym

Aby zminimalizować ryzyko związane z kursami walut, niektórzy kredytobiorcy decydują się na zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym poprzez różnego rodzaju instrumenty finansowe, takie jak opcje walutowe czy kontrakty forward. Jednakże, korzystanie z tych instrumentów może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

3. Konsekwencje dla sprzedającego i kupującego

Konieczność spłaty kredytu

Niezależnie od decyzji o sprzedaży mieszkania, kredytobiorca pozostaje zobowiązany do spłaty kredytu zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Nawet w przypadku sprzedaży nieruchomości, kredytobiorca jest odpowiedzialny za uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec banku.

Ryzyko utraty nieruchomości

W przypadku niespłacenia kredytu, istnieje ryzyko utraty nieruchomości przez kredytobiorcę. Bank może podjąć kroki prawne mające na celu odzyskanie niespłaconego kredytu poprzez np. wystawienie nieruchomości na licytację.

Konieczność uregulowania różnicy cenowej

W sytuacji, gdy cena sprzedaży mieszkania jest niższa od kwoty pozostałego zobowiązania kredytowego, sprzedający może być zobowiązany do uregulowania różnicy cenowej. Jest to częsty scenariusz w przypadku spadku wartości nieruchomości lub wzrostu kursu waluty kredytu.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę sprzedać mieszkanie obciążone kredytem frankowym?

Tak, możliwa jest sprzedaż mieszkania z kredytem frankowym, jednakże konieczne może być dostosowanie warunków umowy kredytowej oraz negocjacje z bankiem.

2. Czy mogę zrezygnować z kredytu frankowego przed sprzedażą mieszkania?

Decyzja o rezygnacji z kredytu frankowego zależy od warunków umowy kredytowej oraz ewentualnych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu.

3. Jakie są możliwe sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym?

Możliwe sposoby zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym obejmują korzystanie z instrumentów finansowych, takich jak opcje walutowe czy kontrakty forward, jednakże wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

4. Czy bank może odmówić tego, żeby zmienić umowę kredytową?

Bank może odmówić zmiany warunków umowy kredytowej, jeśli nie spełnione są określone warunki lub jeśli zmiana warunków nie jest zgodna z polityką banku.

5. Czy sprzedaż mieszkania z kredytem frankowym jest opłacalna?

Opłacalność sprzedaży mieszkania z kredytem frankowym zależy od wielu czynników, takich jak zmiany wartości nieruchomości, kursy walut oraz koszty związane z dostosowaniem umowy kredytowej.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

wstrzymanie rat
Blog

Jak starać się o wstrzymanie rat kredytu frankowego?

W dzisiejszych czasach wiele osób zmaga się z problemem kredytów denominowanych w walucie obcej, takich jak kredyty frankowe. Wzrost wartości franka szwajcarskiego może znacząco wpłynąć na wysokość rat kredytowych, co

Zadzwoń